Het Bh Winkeltje - Algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden van Het Bh Winkeltje zijn van toepassing op elk aanbod van Het Bh Winkeltje en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Het Bh Winkeltje en de klant. Door te bestellen en het vakje bij de bestelling aan te vinken, accepteer je de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van Het Bh Winkeltje, nadat je de mogelijkheid hebt gehad de voorwaarden te downloaden en door te nemen. Het Bh Winkeltje behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Op de tot stand te komen koopovereenkomst zijn altijd de op dat moment geldende voorwaarden van toepassing. 

De Algemene Voorwaarden van Het Bh Winkeltje zijn in de footer van de webshop van info@hetbhwinkeltje.nl te raadplegen, op te slaan en te printen. 

1.   Totstandkoming van de overeenkomst
De koopovereenkomst komt tot stand indien door klant een bestelling Het Bh Winkeltje wordt geplaatst en deze bestelling door Het Bh Winkeltje per mail wordt bevestigd.

2.   Informatieverstrekking klant
De klant stelt alle informatie waaronder verzendgegevens, die voor de uitvoering van de koopovereenkomst relevant is, tijdig beschikbaar voor Het Bh Winkeltje.
De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Het Bh Winkeltje zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
De klant vrijwaart Het Bh Winkeltje voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen van de twee eerst genoemde punten onder artikel 2.

3.   Verzendkosten
Het Bh Winkeltje brengt een bijdrage voor de verzendkosten in rekening. De verzendkosten worden automatisch toegevoegd tijdens de bestelprocedure. Verzendkosten binnen Nederland zijn €4,95 ongeacht de grootte van het pakket, of het bij een afhaallocatie wordt afgeleverd of bezorgd moet worden op een gewenste dag.
Bij een bestelling boven de €65,00 zijn de verzendkosten gratis.
Verzendkosten buiten Nederland verschillen per land.

4.   Betaling
Je kan betalen via iDEAL, creditcard (Visa, V-pay, Mastercard, Maestro), .Betalingsverkeer loopt via Mollie, daarom dien je hen als begunstigde te zien bij het betaalproces.
Het Bh Winkeltje levert het artikel, nadat de betaling door ons is ontvangen. Betaling dient plaats te vinden binnen 2 dagen na het plaatsen van de bestelling. De levertijd vangt aan op het moment dat Het Bh Winkeltje de betaling heeft ontvangen.
Op het moment Het Bh Winkeltje niet binnen 5 dagen een betaling heeft ontvangen, zijn wij gerechtigd om de koopovereenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, zonder enig recht van de klant op schadevergoeding. 

5.   Levering 
Het Bh Winkeltje verstuurt alle pakketten met PostNL.
Na ontvangst van de bestelling ontvang je direct een orderbevestiging per mail. Indien de bestelde artikelen onverhoopt niet voorradig zijn neemt Het Bh Winkeltje binnen 2 werkdagen contact met je op.
Zodra Het Bh Winkeltje de betaling heeft ontvangen, gaan wij de bestelde artikelen voor je inpakken. Het Bh Winkeltje biedt de bestelde artikelen binnen 1 tot 5 werkdagen na ontvangst van betaling aan bij PostNL. Wij streven hierbij altijd naar een zo spoedig mogelijke levering.
Indien de levertijd de termijn van 30 dagen overschrijdt, heb je het recht de overeenkomst te ontbinden en ontvang je het geld binnen 30 dagen terug op je rekening. Dit geldt niet als de partijen onderling een andere leveringstermijn zijn overeengekomen.
Het Bh Winkeltje is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van verlies of beschadiging van de bestelde artikelen door de bezorgdienst. Bij schade aan de verpakking bij levering moet je vóór opening contact opnemen met Het Bh Winkeltje, bij gebreke waarvan Het Bh Winkeltje niet gehouden is je klachten in behandeling te nemen. Het kan zijn dat het product door transport schade heeft opgelopen.

6.   Productaansprakelijkheid
Het Bh Winkeltje is niet de producent van de te leveren artikelen en niet aansprakelijk voor gebreken in de artikelen. Bij schade als gevolg van gebreken in de artikelen, dien je Het Bh Winkeltje hierover direct in te lichten, waarna Het Bh Winkeltje  contact met de producent opneemt. Vooralsnog denken wij in oplossingen  en zullen er altijd samen uitkomen. !

7.   Retourneren & Ruilen.
Na ontvangst van je bestelling heb je 14 dagen bedenktijd. Mocht je bestelling of een deel ervan niet naar wens zijn, dan moet je Het Bh Winkeltje binnen het bedenktermijn van 14 dagen zonder opgave van reden ervan op de hoogte stellen doormiddel van het retourformulier.
Tijdens deze bedenktijd ga je zorgvuldig om met het artikel en de verpakking. Je zal het product slechts in de mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of je het artikel wenst te houden. Indien je de artikelen wilt retourneren of ruilen, moet je het artikel met alle gewenste toebehoren in de originele verpakking aan Het Bh Winkeltje te retourenen.
Nadat je binnen 14 dagen na ontvangst van je bestelling aan Het Bh Winkeltje kenbaar hebt gemaakt dat je je bestelling of een deel ervan wilt retourneren, moet je het binnen 14 dagen retourneren. Je moet ook kunnen bewijzen dat de retournering of ruiling tijdig is verstuurd door middel van een bewijs van verzending.
Retourzendingen dienen vooraf via e-mail info@hetbhwinkeltje.nl kenbaar gemaakt te worden.Vermeld in de e-mail in ieder geval: naam, ordernummer, product, reden van retour (niet vereist, maar wij horen die wel graag).
Indien je na afloop van lid 1 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar hebt gemaakt Bh Winkeltje dat je je bestelling of een deel ervan wilt retourneren en je retournering of ruiling niet naar Bh Winkeltje heeft teruggezonden, is de koop een feit.

8. Kosten bij retouren of ruilen
De retourzending dient voldoende gefrankeerd te zijn, de kosten van de retourzending zijn voor rekening van de klant.
Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien het overeenkomt met de retourvoorwaarden en een retourformulier bijgevoegd is.
Bij een retourzending, volgens de retourinstructies, betaalt Bh Winkeltje binnen 14 dagen na ontvangst van de artikelen het betaalde bedrag terug.
Het Bh Winkeltje behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is gebruikt, wanneer het artikel ten gevolge van gebruik is beschadigd of wanneer de goederen niet in originele verpakking retour zijn gezonden.
Bh Winkeltje behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen wanneer de artikelen niet binnen 14 dagen door de klant zijn teruggestuurd. 

9.   Overmacht
Bh Winkeltje is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd is door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, verstaan ernstige bedrijfsstoringen bij Het Bh Winkeltje en transportstagnatie.

10. Klachten
Bh Winkeltje streeft naar tevreden klanten. Mocht je onverhoopt een klacht hebben dan ontvangen wij graag een e-mail hierover. We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@hetbhwinkeltje.nl
Na ontvangst van je klacht, ontvang je van ons een bevestiging Wij zullen je klacht binnen 14 dagen na ontvangst beantwoorden, mocht er meer tijd nodig zijn, dan zullen wij je hiervan op de hoogte stellen.
Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur.
Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

11. Privacy 
Bh Winkeltje vindt het belangrijk dat de door consument verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld.
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Bh Winkeltje gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

12. Intellectueel eigendom
Het is niet toegestaan om informatie welke afkomstig is van de website van Bh Winkeltje www.hetbhwinkeltje.com zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bh Winkeltje te kopiëren en/of verspreiden in welke vorm dan ook.
De website is in zijn geheel, inclusief de naamgeving, het ontwerp, de lay-out en de tekst auteursrechtelijke beschermd. Bh Winkeltje is auteursrechthebbende.

13. Prijzen en kosten
De op de website vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. 
Druk-, zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden. Bij druk- en zetfouten is Bh Winkeltje niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Lees de Algemene Voorwaarden zeer zorgvuldig door. Mochten er nog vragen zijn, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen met ons via info@hetbhwinkeltje.nl


Bh Winkeltje, 2020